Danish Prime Minister Message on Joe Biden Inauguration

  • January 25, 2021
  • January 28, 2021
  • Copenhagen, Denmark

DANISH PRIME MINISTER OFFERS MESSAGE OF UNITY AFTER BIDEN/HARRIS INAUGURATION

From Facebook - Mette Frederiksen on January 20, in Danish and English - 

Stort tillykke til Joe Biden. USA’s 46. præsident 

Det er mit håb, at præsident Biden bliver en samlende kraft efter den uro og splittelse, vi desværre har set vokse i det amerikanske samfund.

Vores to lande er tæt knyttet og nære allierede. Og vi vil forsætte med at styrke vores samarbejde på vigtige områder. Særligt glæder jeg mig til at byde USA velkommen tilbage i kampen mod klimaforandringerne. En kamp, vi igen deler. Dygtige danske virksomheder står stærkt på det amerikanske marked. Og de står klar i startboksen til at levere de løsninger, som USA nu får brug for i den grønne omstilling.

Lige nu deler vi skæbne i en global pandemi. Når vi forhåbentligt kommer ud på den anden side, skal vi som verdenssamfund igen se længere frem og løse store fælles udfordringer. Verden har brug for amerikansk lederskab for at styrke internationalt samarbejde, demokrati og menneskerettigheder.

Vores alliance er stærk. Ikke mindst i NATO og blandt vores soldater i verdens brændpunkter. Og jeg ser frem til et godt samarbejde om Arktis.

Der er ingen tvivl om, at mange danskere nærer stærke personlige bånd over Atlanten – knyttet gennem familie og venner, rejser, studier og forretningsforbindelser.

Endnu engang stort tillykke til præsident Biden. Og til Kamala Harris, der i dag bliver USA’s første kvindelige vicepræsident. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer begge i de kommende år.

------------

Big congratulations to Joe Biden. US 46. th president

It's my hope that President Biden will become a unifying force after the unrest and division we unfortunately seen growing in American society.

Our two countries are closely linked and close allies. And we will continue to strengthen our cooperation in important areas. Especially looking forward to welcoming the US back in the fight against climate change. A match we share again. Clever Danish companies are strong on the American market. And they are ready in the starting box to deliver the solutions that the US is now going to need in the green transition.

Right now we share fate in a global pandemic. When we hopefully get out on the other side, we as a world community will again look further ahead and solve great common challenges. The world needs American leadership to strengthen international cooperation, democracy and human rights.

Our alliance is strong. Not least in NATO and among our soldiers in the world's hotspots. And I look forward to a good collaboration on the Arctic.

There is no doubt that many Danes have strong personal bonds across the Atlantic - linked through family and friends, travel, studies and business connections.

Once again big congratulations to President Biden. And to Kamala Harris, who today will be the first female vice president of the United States. Looking forward to the collaboration with you both in the coming years.


National Foundation for Danish America
PO Box 1003
Wilmette, Illinois 60091

Contact Us

Log in
Powered by Wild Apricot Membership Software